ท่าบริหารร่างกายช่วงบน (Upper Body Workout) สำหรับผู้ชาย

เทคนิคการสร้างกล้ามเนื้อช่วงบน (Upper Body )

  1. รับประทานโปรตีนให้เพียงพอ ปริมาณโปรตีนที่เพียงพอต่อการสร้างมวลกล้ามเนื้อคือ  รับประทานโปรตีน 1 กรัมต่อน้ำหนักตัว 1 ปอนด์
  2. รับประทานแคลลอรี่ให้เพียงพอในแต่ละวัน หากต้องการสร้างกล้ามเนื้อช่วงบนปริมาณ แคลลอรี่ ที่ควรได้รับในแต่ละวันควรเป็น 500 แคลลอรี่
  3. บริหารกล้ามเนื้อช่วงบนหลากหลายรูปแบบ ในแต่ละครั้งที่ออกกำลังกายมีท่าบริหารดังต่อไปนี้รวมอยู่ด้วยเช่น  deadlifts, shoulder presses,bench presses และ  squats

วีดีโอด้านล่างดังต่อไปนี้เป็นวีดีโอท่าบริหารเพื่อสร้างกล้ามเนื้อช่วงบน (Upper Body Workout)

ความคิดเห็น