เทคนิค และ ท่าบริหารกล้ามเนื้อไหล่ เพื่อให้ไหล่กว้าง และ กล้ามเนื้อไหล่แข็งแรง

เทคนิคการบริหารกล้ามเนื้อไหล่

  • วอร์มร่างกายก่อนเสมอ วอร์มร่างกายสักประมาณ 2-3 นาที เพื่อยืดกล้ามเนื้อ ด้วยการแกร่งแขน ขึ้น- ลง สลับกันไปมา รวมด้วยการหมุนหัวไหล่
  • นอกจากการบริหารอย่างต่อเนื่องเป็นประจำแล้ว หางต้องการสร้างกล้ามเนื้อบริเวณไหล่ ควรให้ความสำคัญกับการรับประทานอาหารด้วย กล่าวคือให้เน้นการรับประทานอาหารจำพวกโปรตีนเป็นหลัก อย่างเช่น เนื้อปลา เนื้อสัตว์ ไข่ นมสด เป็นต้น อาจพ่วงด้วยการรับประทานอาหารเสริมจำพวก เวย์โปรตีน ( Whey Protein ) ด้วย เพื่อให้มั่นใจว่าได้รับสารอาหารประเภทโปรตีนเพียงพอต่อการสร้างกล้ามเนื้อ
  • ปรับเปลี่ยนท่าบริหารกล้ามเนื้อไหล่ หรือ รูปแบบการบริหารกล้ามเนื้อไหล่ ทุกๆ 2 อาทิตย์

 

ความคิดเห็น