Strength Workout สำหรับผู้หญิง และ ผู้ชาย

ประโยชน์หลักๆของ Strength Workout มีดังต่อไปนี้ :

  • ลดความดันโลหิตสูง
  • ลดความตรึงเครียด
  • กล้ามเนื้อมีความยืดหยุนมากขึ้น
  • ช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือด
  • ช่วยเผาผลาญไขมัน
  • ช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กล้ามเนื้อ
  • มีส่วยช่วยให้กล้ามเนื้อเจริญเติบโต

ความคิดเห็น