ท่าบริหารกล้ามเนื้อท้อง กล้ามเนื้อหลัง กล้ามเนื้อหน้าอก

ท่าบริหารต่อไปนี้เป็นท่าบริหาร กล้ามเนื้อท้อง กล้ามเนื้อหลัง กล้ามเนื้อหน้าอก ซึ่งกล้ามเนื้อทั้ง 3 ส่วนนี้ถือเป็นกล้ามเนื้อที่นักเพาะกายให้ความสำคัญไม่น้อย นักเพาะทั้งหลายต่างก็ต้องการสร้าง ซิกแพค มีแผ่นหลังที่เต็มไปด้วยมัดกล้ามเนื้อ และแผ่นหน้อกที่กว้าง แข็งแรง

การเปลี่ยนรูปแบบ และ ท่า บริหารเป็นประจำจะสามารถช่วยให้เราสร้างกล้ามเนื้อบริเวณดังกล่าวได้เร็วยิ่งขึ้น

ความคิดเห็น

Pin It on Pinterest