ท่าบริหารกล้ามอกสำหรับผู้ชาย – Bodyweight Chest Workout

อกผายไหล่ผึ่ง กล้ามเนื้อหน้าอกเป็นมัดๆ เป็นที่ปราถนาของผู้ชายทุกคน และหน้าอกที่เต็มไปด้วยมัดกล้ามเนื้อ หน้าอกที่ดูแข็งแรง สามารถสร้างได้ด้วยการออกกำลังกาย

ออกกำลังกายกับทุกส่วนและเน้นการบริหารหน้าอกเป็นพิเศษ ควบคู่ไปกับการรับประทานอาหารจำพวกโปรตีน เพียงแค่นี้ก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างกล้ามเนื้อหน้าอกแล้ว

วีดีโอต่อไปนี้เป็นวีดีโอที่เน้นท่าบริหารสำหรับสร้างกล้ามเนื้อหน้าอก และทำให้หน้าอกแข็งแรงขึ้น คุณสามารถนำท่าบริหารต่างๆไปปรับใช้ได้

ความคิดเห็น