Tabata Training – ท่าบริหารเพื่อสร้างกล้ามเนื้อ และ เผาผลาญไขมัน

ประโยชน์ของ Tabata Training  มีดังต่อไปนี้:

  • ช่วยเพิ่มความแข็งแกร่ง ความทนทาน  ความอึดให้กับเราได้เป็นอย่างดี กล่าวคือ เราจะสามารถออกกำลังกายได้อย่างหักโหมในระยะเวลาที่ยาวนานขึ้น
  • ช่วยให้ร่างกายของเราเผาผลาญพลังงานได้อย่างเต็มที่ ส่งผลให้เราสามารถลดน้ำหนักส่วนเกินได้มากขึ้น
  • ช่วยให้กล้ามเนื้อของเราแข็งแกร่งมากขึ้น
  • เป็นรูปแบบการบริหารร่างกายที่ช่วยป้องกันการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อได้เป็นอย่างดี

 Tabata Training  ถือเป็นรูปแบบของการบริหารร่างกายอีกรูปแบบหนึ่งที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างกล้ามเนื้อ หรือ ผู้ที่ต้องการลดน้ำหนัก

คำค้นหา:

ความคิดเห็น