Extreme HIIT Workout ออกกำลังกายแบบหักโหมเพื่อเผาผลาญไขมันสูงสุด (25 นาที)

Extreme Full Body HIIT Workout ถือเป็นการออกกำลังกายกับทุกสัดส่วน และถือเป็นการออกกำลังกายชนิดที่เรียกได้ว่า หักโหม ออกแรงเต็มที่ การออกกำลังกายในรูปแบบนี้จะช่วยให้เราเผาผลาญไขมันได้เป็นอย่างดี และที่สำหคัยเหมาะกับคนที่มีเวลาน้อย เนื่องจาก Extreme Full Body HIIT Workout เช็ตนี้จะใช้เวลาประมาณ 25 นาที

คำค้นหา:

ความคิดเห็น