แขนย้วยเฟิร์มกระชับได้ด้วยท่าออกกำลังกายต่อไปนี้

แขนย้วยๆจะสามารถเฟิร์มกระชับ เต่งตึง ได้ หากเราหมั่นบริหารแขนเป็นประจำ หลายคน ออกกำลังกายเป็นประจำ แต่ลืมที่จะบริหารกล้ามเนื้อแขน ทำให้แขนไม่กระชับเท่าที่ควร ในขณะที่บางคน ไม่เคยออกกำลังกาย หรือ บริหารกล้ามเนื้อแขนเลย จึงทำให้

กล้ามเนื้อบริเวณแขนไม่กระชับ หรือ อาจหย่อนคล้อยก่อนเวลาอันสมควรด้วย การเน้นบริหารแขนนอกจากจะช่วยเพิ่มความกระชับ และ ขจัดไขมันส่วนเกินออกไปแล้ว การบริหารแขนยังถือเป็นการบริหารกล้ามเนื้อส่วนอื่นๆไปในตัวด้วย เช่น กล้ามเนื้อไหล่

ท่าออกกำลังกายเพื่อกระชับแขน

ความคิดเห็น

Pin It on Pinterest