อาหารเสริมหลังออกกำลังกายที่ช่วยในการฟื้นฟูสภาพกล้ามเนื้อ

การฟื้นฟูสภาพกล้ามเนื้อหลังออกกำลังกาย ฝึกซ้อม มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง กล่าวคือ การฟื้นฟูสภาพกล้ามเนื้อหลังออกกำลังกายฝึกซ้อมอย่างมีประสิทธิภาพ หมายถึงผลลัพธ์ในเชิงบวกของการสร้างมวลกล้ามเนื้อนั้นเอง อาหารเสริมที่เอื้อประโยชน์ต่อการฟื้นฟูสภาพกล้ามเนื้อ และซ่อมแซมเนื้อเยื่อที่สึกหรอ มีดังต่อไปนี้

1.ครีเอทีน (Creatine)  – การรับประทานอาหารเสริม ครีเอทีน (Creatine)  5 กรัม ทันทีหลังออกกำลังกายจะช่วยทำให้กระบวนการฟื้นฟูสภาพกล้ามเนื้อเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

2.เวย์ โปรตีน ( Whey Protien ) – โปรตีนเป็นสารอาหารที่มีความสำคัญต่อการสร้างมวลกล้ามเนื้อมาก การรับประทาน เวย์ โปรตีน ( Whey Protien ) ในปริมาณ 30 -50 กรัม หลังออกกำลังกาย จะ่ส่งผลดีต่อ การฟื้นฟูสภาพกล้ามเนื้อ การซ่อมแซมเนื้อเยื่อที่ฉีกขาดไป และ การเจริญเติบโตของมวลกล้ามเนื้อ เวย์ โปรตีน ( Whey Protien ) เป็นโปรตีนที่ร่างกายสามารถดูดซึมเอาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็วอีกต่างหาก

3. แอล – กูตามีน ( L – glutamine) –  คือกรดอะมิโนจำเป็นที่มีส่วนสำคัญในการเร่งกระบวนการฟื้นฟูกล้ามเนื้อให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ การรับประทาน แอล – กูตามีน ( L – glutamine) ในปริมาณ 2 กรัม ต่อ วัน นอกจากจะเอื้อประโยชน์ต่อกระบวนการฟื้นฟูสภาพกล้ามเนื้อแล้ว ยังส่งผลถึงปริมาณการหลั่งของฮอร์โมนที่เกี่ยวกับการเจริญเติบโต( growth hormone) ที่เพิ่มขึ้น อีกด้วย

ความคิดเห็น

Pin It on Pinterest