ท่าฝึกกล้ามเนื้อไหล่ – Shoulder Workout

กล้ามเนื้อไหล่ที่ใหญ่เป็นหมัดๆ และ แข็งแรงคงเป็นที่ปราถนาของใครหลายๆคน ท่าฝึกและเทคนิคต่างๆต่อไปนี้อาจช่วยทำให้ความปราถนาของคุณเป็นจริงก็ได้นะ

ความคิดเห็น