ท่าฝึกเพื่อสร้าง 6 แพก ภายใน 4 สัปดาห์ ด้วยเวลา 4 นาทีต่อวัน (Get a 6 pack in 4 weeks)

ท่าฝึกเพื่อสร้้าง 6 แพกภายใน 4 สัปดาห์ ต่อไปนี้เหมาะกับทุกเพศ ทุกวัย ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิง ผู้ชาย หรือ เด็ก การสร้าง 6 แพก จะได้ผลมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่ตารางไดเอ็ทด้วย


ความคิดเห็น