Arachidonic acid (กรดอะราคิโดนิก ) อาหารเสริมสำหรับรับประทานหลังออกกำลังกาย เพื่อฟื้นฟูสภาพกล้ามเนื้อ

Arachidonic acid (กรดอะราคิโดนิก ) คือ  กรดไขมันไม่อิ่มตัว กรดไขมันประเภทนี้มีความสำคัญต่อร่างกายของเรา โดยเฉพาะนักกีฬา ผู้ที่ออกกำลังกายอยู่เป็นประจำ รวมไปถึงผู้ที่ต้องการสร้างกล้ามเนื้อเพาะกาย

Arachidonic acid (กรดอะราคิโดนิก ) ถือเป็นอาหารเสริมที่เหมาะสำหรับรับประทานหลังการออกกำลังกายฝึกซ้อม เพราะ Arachidonic acid (กรดอะราคิโดนิก ) มีส่วนช่วยกระตุ้นให้กล้ามเนื้อฟื้นฟูสภาพ และ  ซ่อมแซมเนื้อเยื่อที่ฉีกขาดไปในขณะที่ออกกำลังกาย และส่งผลถึงประสิทธิภาพในการสร้างกล้ามเนื้อที่ดีขึ้นอีกด้วย

หากปริมาณของกรด Arachidonic acid (กรดอะราคิโดนิก ) ในร่างกายของเราต่ำ จะทำให้เรารู้สึกเหนื่อย เมื่อยล้า ไม่กระชับกระเฉง

อาหารเสริมประเภทนี้สามารถรับประทานได้ทุกวัน ปริมาณที่แนะนำคือ 250 มิลิกรัม ต่อ วัน หรือ ปริมาณที่น้อยกว่านั้น

ข้อควรระวัง ก่อนที่จะรับประทานอาหารเสริมใดๆ ให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อน เพราะร่างกายของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ความต้องการอาหารเสริมในแต่ละวันก็แตกต่างกันไป เพราะหากรับประทานเกินขนาดอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้

 

 

ความคิดเห็น

Pin It on Pinterest