ท่าฝึกเพื่อสร้างกล้ามเนื้อส่วนบน ( Upper Chest Workout )

ท่าบริหารต่อไปนี้ เป็นท่าที่ช่วยในการสร้างมวลกล้ามเนื้อส่วนบน ( Upper Chest Workout )  และเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับกล้ามเนื้อส่วนบน

ความคิดเห็น

Pin It on Pinterest